Khuyến mãi

Tài liệu kỹ thuật 
STT Sản phẩm  Nhãn hiệu / Xuất xứ  Model Tải về 
 VAN BƯỚM
1  Van bướm tay gạt, tay quay Giacomini/Italy DHC/Korea
 VAN BI
2  Van bi đồng mạ crom nối ren Giacomini/Italy  R850
3 Van bi đồng mạ crom nối ren  Giacomini/Italy R250D
4  Van bi 2PC inox nối ren  Bueno/Taiwan  
5  Van bi gang nối bích   Tung Lung/Taiwan TL-22
VAN CỬA
6 Van cửa đồng nối ren   Giacomini/Italy R55
7  Van cửa gang nối bích  DJC/Korea  
 VAN MỘT CHIỀU
8  Van một chiều lá lật  DJC/Korea  
9  Van một chiều bướm DHC/Korea  
VAN CẦU
10 Van cầu gang nối bích  DJC/Korea  
LỌC Y
11 Lọc y gang nối bích  DJC/Korea  
VAN ĐIỆN TỪ 
12  Van điện từ dùng cho nước, dầu , gas   Uni-D/Taiwan UW
13 Van điện từ dùng cho hơi...   Uni-D/Taiwan US
14 Van điện từ dùng cho hóa chất, nước, dầu, gas...   Uni-D/Taiwan SUW
15 Van điện từ nối bích dùng cho nước   Uni-D/Taiwan UWF
16  Van điện từ nối bích dùng cho hơi   Uni-D/Taiwan USF
17 Van điện từ nối bích dùng cho hóa chất, nước, dầu, gas...   Uni-D/Taiwan SUWF
18 Van điện từ dùng cho nước, dầu , gas   Kled/China 2W
19 Van điện từ dùng cho hơi...   Kled/China US 
20  Van điện từ dùng cho hóa chất, nước, dầu, gas...  Kled/China  2WB
 ĐỘNG CƠ ĐIỆN (UNI-D - TAIWAN)
         
         
         
         
         
         

ĐỘNG CƠ ĐIỆN (UNI-D - TAIWAN)
 

Đối tác