HỖ TRỢ BN HNG

Sale Online 01

Talk with me via Skype Sale Online 02

 

Home Page Introduction Contact us for all your valve needsSản phẩm chnh

 Van bi (Giacomini - Italy) :

 Model: R250D

 Vật liệu   : Đồng mạ crm

 Nhiệt độ : Max  185OC

 Kính cỡ   : 1/2" -  4''  

 Áp lực : 35 - 42 bar 

 Phạm vi sử dụng: Nước, gas, dầu

 

Van cửa (Giacomini - Italy) :

 Model: R55

 Vật liệu   : Đồng

 Nhiệt độ : Max  110OC

 Kính cỡ   : 1/2" -  3''  

 Áp lực : 16 bar 

 Phạm vi sử dụng: Nước, gas, dầu

 

 

 Van bướm (Korea)

 

 Model : CWL (Lever Type )

 Model : CWG (Gear Type )

 Kích thước:    1.1/2" ~ 40"

 Vật liệu: Gang

 Áp lực : Max 16kgf/cm2

 Phạm vi sử dụng : Ngành nước,

 Công nghiệp giấy, xây dựng,

 hóa chất...

 

 Van điện từ ( Taiwan )

 Kích thước:1/2" ~ 2"

 Vật liệu: Đồng, Inox, PVC

 Áp lực  Max 10kgf/cm2

 Phạm vi sử dụng : Hơi, nước,

 kh, dầu, gas, chn khng

 

 Van đng cơ ( Taiwan )

 Kích thước:1/2" ~ 8"

 Kiểu van :Van bướm - Van bi

 Vật liệu: Đồng, Inox, PVC

 Áp lực  Max 10kgf/cm2

 Điện thế : AC220V / DC 24V

 

 Khớp nối mềM ( Taiwan )

 

  Van an ton ( Taiwan )

 

Van cửa gang nối bch - Korea

 

Van một chiều  gang - Korea

Lọc Y gang nối bch - Korea

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

Ti liệu kỹ thuật


 

 

 

 

 

 
 

To view our online catalogs, you must have Foxit Reader installed.
Click here to Download Foxit Reader

 

                 Webmail: Log in

 
Lượt người truy cập
 
 

 

 

                 

Van bi đồng mạ crom nối ren Van bi đồng mạ crom nối ren Van bi inox nối ren
Model: R850 Model: R250D Model: BK-201
Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ: Bueno - Taiwan
     
Van bi gang nối bch Van bi inox nối bch Van bi inox (Mounting Pad)
Model: TL-22 Model: BK-F602 Model: TC-125M
Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan Xuất xứ: Bueno - Taiwan Xuất xứ: Taiwan
     

Van bi cửa đồng nối ren Van cửa ty chm nối bch Van cửa gang ty nổi nối bch
Model: R55 Model: Model:
Xuất xứ : Giacomini - Italy    
     

Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st
     
Van bướm tay nhm dng ngoi trời khng gỉ st, PN16 Van bướm động cơ điện Alohan  Korea  
Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st, tay bằng nhm Van bướm điện Alohan - Korea  
  Size: 2"  - 24"  
     
Động cơ Korea Động cơ điện Korea  
Động cơ điện vỏ nhm Động cơ điện vỏ nhm  
Model: KE Model: KE  
Xuất xứ : Alohan - Korea Xuất xứ : Alohan - Korea  
     
Model: UM1 Model: UM2/R5/R7 Model: UM3
Size of Valve Size of Valve Size of Valve
Screwed Ends Flanged Ends Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve
1/4" - 1.1/2" 1/2" - 1" 1" -2" 1" -2" 2" - 3" 1.1/4" - 3" 1.1/4" - 3" 2" - 4"
     
Model: UM3-1 Model: UM4 (20s) UM4 (30s)
Size of Valve Size of Valve Size of Valve
Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve
1.1/4" - 3" 1.1/4" - 3" 2" - 4" 2.1/2" -3" 2.1/2" -3" 4" - 5" 3" - 4" 3" - 4" 5 ~ 8
     
Model: UM5 Model: UM6 Model: UM8
Size of Valve Size of Valve Size of Valve
Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve Screwed Ends Flanged Ends Butterfly Valve
  4" - 5" 8" - 10"   5" -6" 10" -12"   4" - 6" 10" - 12"
                 

Double Acting Limit Switch Double Acting
Model: AD Model: RLB11 Model: ST
Xuất xứ : ALOHAN - Korea Xuất xứ : ALOHAN- Korea Xuất xứ : Kinston - Taiwan
     

 
Van một chiều l lật Van một chiều bướm  
     

 
Van cầu gang Van cầu thp  
     

Van an ton đồng, khng tay Van an ton đồng, c tay Van an ton đồng ren
Model: A3 Model: A3L Model: R140
Xuất xứ : Hisec - Taiwan Xuất xứ : Hisec - Taiwan Xuất xứ : Giacomini - Italy
     
 
Van an ton nhiệt Van an ton,  
Model: R156 Model 47-03  
Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ : Wow - Taiwan  
     

Van giảm p đồng nối ren Van giảm p hơi gang nối ren Van giảm p hơi gang nối ren
Model: Model: TL15 Model:TL12
Xuất xứ: SW - Taiwan Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan
     
 
Van giảm p Van giảm p nối bch             
Model 47-02 Model PRV SS 304  
Xuất xứ : Wow - Taiwan Xuất xứ : Wow - Taiwan  
     
 
Van xả kh đồng nối ren Van xả kh đồng mạ crom nối ren  
Model: R99 Model:  
Xuất xứ : Giacomini - Italy Xuất xứ: SW - Taiwan  
     

 
Bậy hơi đồng tiền Bẩy hơi phao  
Model: TL63 Model: B1  
Xuất xứ: Tung Lung - Taiwan Xuất xứ: Nicoson - Taiwan  
     
   
Lọc Y gang nối bch    
Model:    
     

Van điện từ dng cho hơi Van điện từ dng cho nước, dầu... Van điện từ dng cho axit, nước...
Model: US Model: UW Model: SUW
Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan
     
Van điện từ dng cho nước, dầu. Van điện từ dng cho hơi Van điện từ dng cho ha chất
Model: UWF Model: USF Model: UDC
Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan Xuất xứ : Uni-D/Taiwan
     
Van điện từ dng cho hơi Van điện từ dng cho nước, dầu... Van điện từ dng cho axit, nước...
Model: US Model: 2W Model: 2WB
Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China
     
  Van điện từ dng cho hơi.   Van điện từ dng cho nước.            Van điện từ dng cho gas   
Model :   ZCZP Model :     ZCS

Model :     ZCM             

Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China Xuất xứ : Kled/China
     

 
Khớp nối mềm cao su nối ren Khớp nối mềm cao su nối bch  
Model: AMU Model: AMS  
Xuất xứ : Armflex Xuất xứ : Armflex  
     

   
Đồng hồ nước    
Model : CS-03    
Xuất xứ : Shinhan/Korea    
     

 
Rọ bơm / Van ht Pulsation Damper       

Rọ bơm ,  Model ZS01

Model 608  
Xuất xứ : SB - Taiwan Xuất xứ : SB - Taiwan  
     

Đồng hồ nước Shinhan - Korea

Van bướm dng ngoi trời khng gỉ st

Van an ton nhiệt

Giacomini - Italy

     

Rọ bơm ,  Model ZS01

Van phao,     Model 47-01  Van giảm p ,   Model 47-02
     
Van an ton, Model 47-03         Van giảm p nối bch          Model PRV SS 304           Pulsation Damper               Model 608
     
Động cơ điện Model: KLST Van kh nn nối ren Van kh nn nối bch
     

Van điện từ dng cho hơi.       Model :   ZCZP                 

Van điện từ dng cho nước.  Model :     ZCS              

Van điện từ dng cho gas.  Model :     ZCM             

     
PTFE SERIES SOLENOID VALVE UPVC,CPVC SERIES SOLENOID VALVE ELECTRICAL BALL VALE
     

          

           1. Tiu chuẩn mặt bch JIS 5K, JIS 10K, ANSI

           2. Bảng qui đổi cc đơn vị : kch thước, nhiệt độ, p lực...